may-bom-tang-ap-trong-gia-dinh

Máy bơm tăng áp gia đình về nguyên lý là máy bơm nước tự động, khi bạn mở vòi nước thì máy bơm chạy và tăng áp lực cho chảy ra vòi, và khi bạn đóng vòi nước thì máy bơm tự ngắt.

Hiện nay nhu cầu sử dụng máy bơm tăng áp trong gia đình rất lớn, với nhiều vị trí lắp đặt, sử dụng khác nhau. Như máy bơm tăng áp tổng cho cả nhà, máy bơm tăng áp nước nóng cho hệ thống nước năng lượng mặt trời, máy bơm tăng áp cho bình nóng lạnh, máy bơm tăng áp cho máy giặt…