Máy khử mùi ZoomHiệu năng của máy

Thông số Tốc độ 1 2 3 int
Lưu lượng 220 340 420 450
Công suất (W) 135 170 215 250
Áp suất(PA) 360 450 480 500
Độ ồn khi lắp bộ điều chỉnh tiếng ồn (db) 49 60 65 68
Độ ồn khi không lắp bộ điều chỉnh tiếng ồn (db)
Hệ số hấp thu chất béo
Hệ số khử mùi