New Star 125A


1.200.000 


Nguồn điện

Công suất bơm

Tổng cột áp

24m

Hút sâu

Lưu lượng nước

Đường kính ống