Shimge SGJW37


1.350.000 


Nguồn điện

Công suất bơm

Tổng cột áp

32m

Hút sâu

Lưu lượng nước

Đường kính ống