Shimge SGJW75


1.750.000 


Nguồn điện

Công suất bơm

Tổng cột áp

46m

Hút sâu

Lưu lượng nước

Đường kính ống

Nhiệt độ bơm

40 độ C